Санхүүжилтийн боломжууд

Татгалзал

Доорх санхүүжилтийн боломжууд нь тогтвортой насжилттай нийгмийг бий болгохыг зорьж буй аж ахуйн нэгж болон хувь хүмүүсийн мэдээлэл юм. Эдгээр нь НҮБ-аар удирдагдаагүй бөгөөд бүх санал асуулгыг тус тусын санхүүжүүлэгчид илгээх хэрэгтэй гэдгийг санана уу.

(China) China Social Entrepreneur Foundation (You Change) (友成企业家扶贫基金会)

http://www.youcheng.org/

(China, Japan, Mongolia, RoK) Asia Foundation

(Russia) Joint Russian-French initiative research projects competition of the Russian Foundation for Basic research (RFBR) and Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

The Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Centre National de la...

(China, Japan, Mongolia, RoK) Association for Asian Studies Grants

The Association for Asian Studies (AAS)

(Russia) Russian design competition "Social Entrepreneur" (Социальный предприниматель)

Our Future Foundation
http://konkurs.nb-fund.ru/

(Russia) Joint initiative research projects competition of the Russian Foundation for Basic research (RFBR) and the German Research Foundation (DFG)

The Russian Foundation for Basic Research (RFBR), the German Research...

(Organizations from all countries) Sasakawa Peace Foundation (笹川平和財団)

The Sasakawa Peace Foundation
http://www.spf.org/e/grants/

(Japan) Core to Core Programme by JSPS

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

(Organizations in Asia-Pacific) ISIF Asia Grants

The Information Society Innovation Fund
http://isif.asia/grant

(Macao) Subsidy Programme Series for Macao's Cultural and Creative Industries (文化活動 / 項目資助申請計劃)

Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau

Pages