Зүүн болон зүүн-хойд Азид тогтвортой насжилттай нийгмийг бүрэлдүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг солилцох талбар (МСТ)

Энэхүү мэдлэг солилцох талбар (МСТ) нь НҮБ-ийн Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын Зүүн болон Зүүн хойд Азийн оффисын төсөл юм. Доорх жагсаалт нь Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн Засаг-Нийгмийн Комиссын (ЭСКАП) Зүүн болон Зүүн хойд Азийн дэд бүс нутгийн 6 гишүүн орон болон 2 хамтран ажиллагч гишүүд болно.

Сүүлийн үеийн санаачлагууд
Other

Age-friendly Cities Network

International Organization

The WHO Age-friendly Cities framework proposes eight interconnected...

» Цааш унших
Other

Global AgeWatch Index

NGO

The index is based on four domains: income, health, capability (education...

» Цааш унших
Hong Kong

Gingko House

Private sector

Gingko House is a catering service enterprise with organic ingredients...

» Цааш унших
Other

Dimentia Village "Hogeway"

Government

Co-founded by a group of nursing home managers in 2009, Hogeway is...

» Цааш унших
China

Life-story book (流金岁月之一人一故事项目)

NGO

In 2011-2012, volunteers wrote down the life stories of the elders living...

» Цааш унших
China

Friendship in Sunset (晚缘项目)

NGO

Since 2002, New Path Foundation has offered services to the elders living...

» Цааш унших